Xaqa
deganaashaha
Waxbarsho iyo
aqoon kororsi
Shaqo doon
Waqti iyo lacag
Caafimaad
Uurka iyo carruurta
Takoorka
Da‘ada / Halgabka